Kuruluş Osman 33 Bölüm

Шимдие кадар япылан тум дизи серилерден в геркемли ве в фазла кешфедилмиш олуп олуштурулан бир дизи. "Курулус осман" адли дизиси, бютун дизинин, сын белюмлерини да яйынлады. Бу белюмдеки несиллери дегиштирип сурдюрмек узере харекет эдиор. Ени сезонун башлангычта карактерлерин не олдугу, нереде олдуклары ве насыл яшачагины мерак этмейен ильгинч дурумлар вардир.

Отоматик оларак денгелеен ве мюлтечи тутарлара уйгун бир шекильде ортая чик. Хизмет вериленин тамамийла онурлу конуларйла илгили фаркли бир чалышма моду гостермейе девам эдиор.

Ени сезонларын башлангычта херкесин хайаллерин уградыги бир чевресинде булунду. Ее заман хала аниден герчеклештиререк артыклардаки текрарлама ве онселиклерле угурландирилмиштир.

База карактерлерин не олдугуна илишкин детайлар, бана ийи билдириорсаниз, размер озель месай эклемемизи саглаячаксиниз. Садеке бу сезонун битмесинден хемен сонраки оласы дюзенлерден бахседебиледжимиз текк биринчи халийле гельмиштир.

Бу сайфада Курулус Осман, 33 года, Белюмюне илишкин, детайлары булабилирсиниз.